Kontakt

Styrelsen

Vi förhandlar med förvaltaren

Ett par gånger om året träffas styrelsen och förvaltaren för att diskutera frågor som rör huset och boendet i stort. Som underlag för de samtalen behöver vi synpunkter och iakttagelser från de boende.

 

Fel i egna lägenheten

Anmäl till SB:s kundcenter via telefon eller webben. För akuta fel efter arbetstid - ta kontakt med fastighetsjouren.

 

Störningar i boendet

Kontakta störningsjouren, öppettider återfinns i bopärmen.

 

Egna projekt

Föreningens ekonomi är god. Genom åren har de tilldelade medlen använts för att genomföra olika slags projekt, alla med gemensamt syfte att stärka sammanhållningen i huset.

 

Har du någon idé om en gemensam aktivitet som du vill genomföra i huset?


Hör av dig! Styrelsen kan bidra med projektstöd.

Lokala Hyregästföreningen Sockerbiten

Styrelse 2023

Maria Kalingas Ruin, ordförande, Geraldine Stjernström, kassör,
Tove Halkiewicz, ledamot, Nora Nilsson, ledamot,
David Rangborg och  Adam Halkiewicz, ersättare, samt Magnus Jönsson ledamot och webbansvarig.

Kontakta styrelsen

Har du synpunkter eller förslag?


Använd gärna formuläret nedan för att kontakta styrelsen.