Historia

50-TAL

Någon har sagt att det var i mitten på 50-talet den moderna tiden började. Kriget var långt borta och vi gick mot ljusare tider. Ett uttryck för den nya tiden var höghuset i Björkhagen, på sin tid Sockholms högsta bostadshus.

Här skulle det bli inte bara bostäder utan också förskola och spädbarnsavdelning. I källaren låg garage och Esso:s bensinmack. Det sägs ofta att huset stod klart 1957 men en trovärdig källa säger sig ha flyttat in redan den 1 december 1956 - som mycket liten, men ändå.

Vita Huset

Så hette den tidning som startade här i huset 2005. Den var lika ambitiös som kortvarig - den kom bara ut med två nummer 2005-2006.


En av artiklarna handlade om husets historia och skrevs av Jakob Lind. Här ett kort citat:


Redan från första ritningen var huset tänkt att förverkliga visionen om det nya Sverige. Alla slags människor skulle få bostad här. Som en liten by i miniatyr för 400 personer.


Läs hela artikeln här.

Station Björkhagen invigdes1958. Fram till dess fick man klara sig med buss till Gullmarsplan eller Brunkebergstorg.

Arkitektens skiss av en lägenhet i genomskärning. Solljusest skulle nå in i hela lägenheten och ljuset komma från två håll.

Gamla nummer av Bladet

Också en del av husets historia.

Finns här.